Good morning, 54.158.39.172.
Today is sunday the 23rd of April 2017. The time is 09:57:26 and it's week number 16.

(2006-02-01) Störningar på grund av uppgradering

På grund av diverse uppgraderingsarbete har det ibland varit svårt att nå mailen och hemsidorna. Arbetet är nu klart och åtkomsten ska åter vara stabil.

Posted: 2006-02-01 by TEN Converter
Changed: 2009-03-29 by Erik Zalitis

News archive