Good midday, 54.80.157.133.
Today is friday the 24th of November 2017. The time is 11:08:54 and it's week number 47.

(2008-03-14) Problem skapade störningar mellan 20:30-23:00

Fredagen den 14 mars uppstod ett problem som ledde till en serie korta driftsavbrott mellan 20:30-23:00.

Posted: 2008-03-14 by TEN Converter
Changed: 2009-03-29 by Erik Zalitis

News archive