Good evening, 23.20.60.138.
Today is friday the 18th of August 2017. The time is 22:07:25 and it's week number 33.

(2007-10-22) Slö start åtgärdad

Ett problem is hanteringen av HTTPS på secure.ericade.net är nu funnet och åtgärdat. Det började för ungefär en vecka sedan och berodde på problem för brandväggen att nå och göra kontroller av SSL-certifikatens ROOT CAs.

Posted: 2007-10-22 by TEN Converter
Changed: 2009-03-29 by Erik Zalitis

News archive