Good midday, 54.196.72.162.
Today is monday the 23rd of October 2017. The time is 13:41:16 and it's week number 43.

(2007-07-08) Uppgradering (Avslutning)

Uppgraderingsarbetet är nu klart för den här gången. Mellan 13-17:30 blev det några korta avbrott och mellan 17:45-18:20 ett längre. Arbetet gick bra och bör inte leda till några fler åtgärder.

Posted: 2007-07-08 by TEN Converter
Changed: 2009-03-29 by Erik Zalitis

News archive