Good midday, 54.81.185.16.
Today is sunday the 30th of April 2017. The time is 10:50:18 and it's week number 17.

(2007-03-20) Hårddiskbyte, intrång och störningar

Igår bytte vi ut en av hårddiskarna i servern, vilket ledde till ett ofö$rberett avbrott. Efter uppstart av maskinen, slutade IMAP och POP3 att fungera, vilket tyvärr inte upptäcktes förrän idag. Beklagar detta.

I förra veckan hade vi flera avbrott dels på grund av kylningsproblem och dels på grund av flera allvarliga intrångsförsök.

Posted: 2007-03-20 by TEN Converter
Changed: 2009-03-29 by Erik Zalitis

News archive